Przygotujemy całą dokumentację

Zarejestrujemy Spółkę w KRS

Uzyskamy dla Spółki NIP oraz REGON

Zgłosimy Spółkę do ZUS i Urzędu Skarbowego

ZAKŁADANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami
tel. 792 615 617
email: info@kbtax.pl

Spółka komandytowa jest spółką, w której co najmniej jeden ze wspólników zwany komplementariuszem odpowiada bez ograniczeń, a z drugiej strony co najmniej jeden ze wspólników odpowiada do sumy komandytowej (ustalonej kwoty).

Spółka komandytowa jest bardzo często wykorzystywana jako środek optymalizacji podatkowych pozwalająca w znaczący sposób ograniczyć wysokość zobowiązań podatkowych, a ponadto ograniczyć odpowiedzialność cywilną niektórych wspólników do ściśle określonej kwoty.

Jeżeli planujesz założyć spółkę komandytową to nasz zespół pomoże Ci w realizacji Twojego planu. Nasi księgowi i prawnicy specjalizują się w zakładaniu i rejestracji spółek komandytowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu stosownych umów i formularzy niezbędnych do założenia i zarejestrowania działalności w ramach spółek. Nasi prawnicy pomagają w założeniu spółek zarówno w formie „tradycyjnej” czyli u notariusza jak również przez Internet „w trybie S24”.

Dzięki nam zaoszczędzisz czas i będziesz mógł rozpocząć prowadzenie działalność bez zbędnej zwłoki.

Poniżej przedstawiamy krótki opis: Założenie spółki komandytowej „krok po kroku”

 

I. Założenie spółki z o.o. u notariusza


KROK 1: ZAWARCIE UMOWY

Pierwszą czynnością konieczną w całej procedurze zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawarcie umowy spółki.

Umowa spółki powinna zawierać co najmniej:

 • Firmę i siedzibę spółki.
 • Przedmiot działalności spółki.
 • Wysokość kapitału zakładowego.
 • Oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość.
 • Oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową)

Są to podstawowe elementy, które musi zawierać każda umowa spółki komandytowej, ponieważ bez nich nie będzie mogła zostać zarejestrowana. W pozostałym bowiem zakresie jeżeli wspólnicy nie uregulują innych kwestii znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

KROK 2: REJESTRACJA W SĄDZIE

Kolejnym krokiem w ramach zakładania spółki komandytowej jest złożenie wniosku o rejestrację we właściwym dla siedziby spółki Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego.

W tym celu należy wypełnić formularz KRS – W1 oraz złożyć opłacony w Sądzie wraz z załącznikami:

 • Formularz KRS – WC (wspólnicy spółki).
 • Formularz KRS – WK (wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki).
 • Formularza KRS – WM (przedmiot działalności).
 • Umowa spółki.
 • Lista wspólników wraz z adresami.
 • Dowód uiszczenia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG.

Na skutek istnienia tzw. ”zasady jednego okienka” do wniosku KRS – W3 nie trzeba załączać już formularza NIP-2 oraz RG – 1, ponieważ Sąd sam wyśle odpowiednie informacje do Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego.

KROK 3: CZYNNOŚCI FORMALNE PO REJESTRACJI SPÓŁKI

Po zarejestrowaniu przez Sąd spółki komandytowej w Krajowym Rejestrze Sądowym koniecznym jest jeszcze dopełnienie kilku formalności, a mianowicie:

 • W ciągu 21 dni od daty rejestracji spółki zgłoszenie na formularzu NIP – 8 danych aktualizacyjnych spółki, w tym informacje o rachunku bankowym i miejscu przechowywania ksiąg rachunkowych.
 • Jeżeli spółka będzie chciała być „czynnym podatnikiem VAT” lub nie przysługuje jej zwolnienie podmiotowe ani przedmiotowe to należy zarejestrować się jako „czynny podatnik VAT” na formularzu VAT – R
 • Jeżeli spółka będzie zatrudniała pracowników to należy dokonać odpowiednich zgłoszeń w ZUS w terminie 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika.
 • Założenie rachunku bankowego.
 • Wyrobienie pieczątki firmowej.

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI SPÓŁKI

Spółka komandytowa jest zobowiązana do prowadzenia tzw. „pełnej księgowości”, która polega na sformalizowanej i precyzyjnej ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących spółki. Pełna księgowość pozwala nie tylko na ustalenie zobowiązań podatkowych, ale również daje pełen obraz sytuacji finansowej firmy i zapewnia jej kontrolę oraz analizę.

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Ci w założeniu lub prowadzeniu spółki komandytowej skontaktuj się z nami.