Przygotujemy całą dokumentację

Zarejestrujemy Spółkę w KRS

Uzyskamy dla Spółki NIP oraz REGON

Zgłosimy Spółkę do ZUS i Urzędu Skarbowego

REJESTRACJA SP. Z O.O. PRZEZ INTERNET

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami
tel. 792 615 617
email: info@kbtax.pl

Jeżeli planujesz założyć spółkę z o.o. to nasz zespół pomoże Ci w realizacji Twojego planu. Nasi księgowi i prawnicy specjalizują się w zakładaniu i rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu stosownych umów i formularzy niezbędnych do założenia i zarejestrowania działalności w ramach spółek. Nasi prawnicy pomagają w założeniu spółek zarówno w formie „tradycyjnej” czyli u notariusza jak również przez Internet „w trybie S24”.

Dzięki nam zaoszczędzisz czas i będziesz mógł rozpocząć prowadzenie działalność bez zbędnej zwłoki.

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O. PRZEZ INTERNET „KROK PO KROKU”

 

Założenie spółki z o.o. przez Internet


KROK 1: UTWORZENIE KONTA NA PORTALU EKRS.MS.GOV.PL

Pierwszą czynnością konieczną w całej procedurze zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet jest założenie konta na portalu ekrs.ms.gov.pl oraz posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profil zaufany na ePUAP.

KROK 2: REJESTRACJA SPÓŁKI NA PORTALU

Celem rejestracji spółki należy zarejestrować się na portalu ekrs.ms.gov.pl (jeżeli wspólników lub członków zarządu jest więcej niż jeden to każdy z nich musi być w tym samym czasie zalogowany na portalu).

Następnie należy:

 • Wybrać jako formę działalności gospodarczej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i umożliwić dostęp do konta pozostałym wspólnikom lub członkom zarządu.
 • Wypełnić pojawiające się na stronie formularze z zapisami umowy spółki, m.in. nazwa spółki, siedziba spółki, wysokość kapitału zakładowego, wskazanie czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, wskazanie liczby i wartości nominalnej udziałów należących do każdego wspólnika oraz czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.
 • Wygenerować i podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego dokumenty pojawiające się kolejno na portalu, w tym oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego, lista wspólników oraz lista członków zarządu.
 • Uiścić opłatę sądową za rejestrację spółki w wysokości 350,39 zł.
 • Wysłać wniosek o rejestrację.

Po wysłaniu wniosku drogą elektroniczną Sąd jeżeli nie odnotuje błędów lub braków dokonuje rejestracji spółki i w ciągi 2 – 4 dni otrzymujemy NIP i REGON spółki.

KROK 3: CZYNNOŚCI FORMALNE PO REJESTRACJI SPÓŁKI

Po zarejestrowaniu przez Sąd spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym koniecznym jest jeszcze dopełnienie kilku formalności, a mianowicie:

 • W ciągu 14 dni od daty założenia spółki należy złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC- 3 oraz opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % kwoty kapitału zakładowego.
 • W ciągu 21 dni od daty rejestracji spółki zgłoszenie na formularzu NIP – 8 danych aktualizacyjnych spółki, w tym informacje o rachunku bankowym i miejscu przechowywania ksiąg rachunkowych.
 • Jeżeli spółka będzie chciała być „czynnym podatnikiem VAT” lub nie przysługuje jej zwolnienie podmiotowe ani przedmiotowe to należy zarejestrować się jako „czynny podatnik VAT” na formularzu VAT – R
 • Jeżeli spółka będzie zatrudniała pracowników to należy dokonać odpowiednich zgłoszeń w ZUS w terminie 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika.
 • Założenie rachunku bankowego.
 • Wyrobienie pieczątki firmowej.

KOSZTY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z O.O. PRZEZ INTERNET

Ostateczne koszty są uzależnione od wysokości kapitału zakładowego, ponieważ im większy kapitał zakładowy będzie posiadać spółka tym większą opłatę notarialną i podatek od czynności cywilnoprawnych będą musieli zapłacić jego wspólnicy.

Przykładowe koszty założenia spółki z o.o. przy minimalnym kapitale zakładowym tj. 5 000,00 zł wynoszą:

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości ok. 23,00 zł
 • Opłata sądowa za rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w wysokości 350,39 zł.

Dodatkowo należy uwzględnić ewentualne wynagrodzenie kancelarii prawnych lub innych podmiotów pomagających sporządzić umowę spółki i dochowanie pozostałych formalności.

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI SPÓŁKI

Spółka z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia tzw. „pełnej księgowości”, która polega na sformalizowanej i precyzyjnej ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących spółki. Pełna księgowość pozwala nie tylko na ustalenie zobowiązań podatkowych, ale również daje pełen obraz sytuacji finansowej firmy i zapewnia jej kontrolę oraz analizę.

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Ci w założeniu lub prowadzeniu spółki z o.o. skontaktuj się z nami.

SKUTECZNA PROFESJONALNA OBSŁUGA