Obsługa rachunkowa
i kadrowo – płacowa przedsiębiorców

Oferta

KB – TAX sp. z o. o. zapewnia obsługę firm w zakresie usług księgowych, usług kadrowo – płacowych oraz usług doradztwa finansowego i gospodarczego.

USŁUGI KSIĘGOWE


Księgi handlowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont;
 • prowadzenie ewidencji, w tym ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i CIT oraz sprawozdawczych i dostarczanie ich do właściwych urzędów
 • prowadzenie rejestrów VAT dla celów podatku VAT
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • przygotowywanie raportów finansowych zgodnie z wytycznymi obsługiwanego podmiotu;

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji, w tym ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i PIT oraz sprawozdawczych i dostarczanie ich do właściwych urzędów
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT;
 • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT;
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • przygotowywanie raportów finansowych zgodnie z wytycznymi obsługiwanego podmiotu;

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i PIT oraz sprawozdawczych i dostarczanie ich do właściwych urzędów
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT;
 • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT;
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT;
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • przygotowywanie raportów finansowych zgodnie z wytycznymi obsługiwanego podmiotu;

USŁUGI KADROWO - PŁACOWE


 • rejestracja przedsiębiorstwa i pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych;
 • opracowywanie listy płac;
 • obsługa umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych;
 • przygotowywanie raportów kadrowo – płacowych;
 • pomoc w sporządzaniu zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników i innych dokumentów dotyczących pracowników.

DORADZTWO FINANSOWE I GOSPODARCZE


 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej jednoosobowej
 • pomoc w rejestracji spółek
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania;
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania;
 • pomoc w uzyskaniu kredytu
SKUTECZNA PROFESJONALNA OBSŁUGA