Computational , staffing
and payroll services of entrepreneurs
Get to know our offer

KB-TAX

Team of specialists with wide experience

High quality

Long-lasting experience

Professionalism

Specjalization

Offer

KB-TAX sp. z.o. o provides services for companies in the field of account services, staffing and payroll services, financial and economic counselling.

Account services


Acount books:

 • bookkeeping;
 • development of accounting policy
 • development and modification of a corporate chart of accounts;
 • keeping records including keeping records of fixed assets, equipment, intangible and legal assets;
 • drawing up reports and tax declarations of VAT ( value -added tax) and CIT ( corporate income tax) and submitting them to proper councils;
 • keeping the register of VAT for its purposes;
 • drawing up annual financial reports;
 • representing the tax payer before tax offices and Social Insurance Institution;
 • preparing financial reports in accordance with guidlines given by Clients;

Revenue and expense ledger:

 • Keeping revenue and expense ledgers;
 • Keeping records including keeping records of fixed assets, equipment, intangible and legal assets;
 • Drawing up tax declarations and reports of VAT (value-added tax) and PIT (tax return) and submitting them to proper councils;
 • Drawing up annual tax declarations of PIT;
 • Keeping the register of VAT and drawing up tax declarations of VAT;
 • Representing tax payers before tax offices and the Social Insurance Institution;
 • Preparing financial reports in accordance with guidelines given by Clients;

Tax on recorded revenue without deductible costs

 • Keeping the revenue ledger;
 • Keeping records including keeping records of fixed assets, equipment, intangible and legal assets;
 • Drawing up tax declarations and reports of VAT (value-added tax) and PIT (tax return) and submitting them to proper councils;
 • Drawing up annual tax declarations of PIT;
 • Keeping the register of VAT and drawing up tax declarations of VAT;
 • Representing tax payers before tax offices and the Social Insurance Institution;
 • Preparing financial reports in accordance with guidelines given by Clients;

STAFFING AND PAYROLL SERVICES


 • Registration of an enterprise and its employees at the tax office and the Social Insurance Institution;
 • Establishing and keeping personal files;
 • Development of a payroll;
 • Employment contract, civil contract and contract of specific work services;
 • Drawing up tax and insurance declarations;
 • Preparing staffing and payroll reports;
 • Helping in drawing up certificates of an employment period, employees’ remuneration and other documents concerning employees;

FINANCIAL AND ECONOMIC COUNSELLING


 • Helping in setting up a sole trader economic activity;
 • Helping in registering of copartnerships;
 • Helping choose the best form of an economic activity;
 • Helping choose the most beneficial form of taxation;
 • Helping obtain grants;
 • Helping obtain a loan;
Effective and professional services

KB -TAX sp. z o. o.

A team of specialists with a reach experience performing activities related to computational, staffing and payroll services of entrepreneurs

KB -TAX sp. z o. o consists of specialists with a reach experience performing activities related to computational, staffing and payroll services of entrepreneurs. Our company focuses on a complex approach to every Client.

Due to continuous cooperation with legal offices and tax advisors , our services embrace all aspects of an economic activity including establishing economic activities ( such as a sole trader economic activity and commercial partnerships) and conducting current activities of our Clients.
Thanks to rich knowledge, an expertise and commitment , we adjust to the meets of Clients and provide effective and professional services.

While rendering services, we are following principles of an individual and reliable cooperation with each Client. We take up an innovative approach even in the event of the most complicated subjects. It results in mounting number of Clients who confide in us and people who are satisfied with services of our company.

Blog

USEFUL INFORMATION FOR YOU

ESTABLISHMENT OF A COMPANY

Zalety własnej firmy
Prowadzenie własnej firmy jest niewątpliwie jedną z korzystniejszych form spełnienia się zawodowego. Indywidualna działalność nie tylko daje satysfakcję z bycia niezależnym i samodzielnym w podejmowaniu decyzji i realizacji celów, ale również z reguły gwarantuje bardziej elastyczny system pracy oraz wyższe zarobki niż praca na tzw. etacie.

Działalność gospodarcza może być realizowana w kilku dostępnych prawnie formach. Przy czym do najbardziej popularnych należy zaliczyć jednoosobową działalność gospodarczą, której zostanie poświęcony poniższy artykuł.

Jak założyć własną firmę ?

GRANTS AND SUBSIDIES Wrocław, Lower Silesia

Dotacje i dofinansowania na prowadzenie firmy
Założenie działalności gospodarczej oraz jej prowadzenie na początkowym etapie wymaga często znacznych inwestycji, w szczególności na wynajem lokalu, zakup sprzętu komputerowego i narzędzi pracy, a także zakup lub leasing samochodu służbowego.

Pomocą dla przedsiębiorcy, którą zapewniają władze oraz instytucje na terenie województwa dolnośląskiego mogą być dotacje i dofinansowania w formie zwrotnej, jak i bezzwrotnej. Środki takie mogą pochodzić zarówno ze źródeł krajowych, jak i funduszy unijnych.

Formy dofinansowania i dotacji na Dolnym Śląsku

CIVIL LAW PARTNERSHIP

Spółka cywilna jest najpopularniejszą z rodzajów spółek w ramach jakich przedsiębiorcy prowadzą wspólnie z innymi przedsiębiorcami działalność gospodarczą.

Do jej założenie wystarczy podpisanie umowy nawet w zwykłej formie pisemnej czyli bez udziału notariusza oraz zgłoszenie działalności w organach administracji publicznej. Zawiązać spółkę cywilną mogą zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Przy czym na gruncie prawa cywilnego za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają wszyscy jej wspólnicy solidarnie bez ograniczeń.

Jak zarejestrować spółkę cywilną?

CONTACT

KB – TAX sp. z o. o.

NIP: 599- 320 – 05 – 10 / KRS: 0000672467

Address for correspondence

ul. Przedmiejska 6-10/4
54 – 201 Wrocław


E-mail: info@kbtax.pl
Tel.: 792 615 617